Werkwijze

Hoe komt u bij ons terecht?

  • Via directe toegang ergotherapie (DTE). In dit geval vindt een korte screening plaats en starten we daarna met de behandeling.*
  • Met een verwijzing van de huisarts of specialist.
Hoe gaan wij te werk?
Ster Ergotherapie biedt zowel ergotherapeutische behandeling als advisering en ondersteuning bij het aanvragen van hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere adviesvragen. Wij hanteren een eenduidige werkwijze bij alle verwijzingen:
  1. Aanmelding: Je komt met je kind met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Of je komt op basis van directe toegankelijkheid (zonder verwijzing).
  2. Intake: Voor het intakegesprek nodigen we graag het kind en zijn/ haar ouders/verzorgers uit.  Op die manier maakt het kind al kennis met onze therapeut en kan er direct een beeld gevormd worden bij de problematiek die u en/of het kind omschrijft. We bespreken tijdens de intake wat de hulpvragen zijn en welke problemen worden ervaren tijdens het uitvoeren van de dagelijkse handelingen en activiteiten thuis, op school of elders. Daarbij kunt u denken aan de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), schoolse vaardigheden, sport en spel, enzovoorts.
  3. Diagnostiek: wij brengen de belemmeringen en mogelijkheden van het kind in kaart door het voeren van gesprekken ondersteund door vragenlijsten, observaties en/of testen.
  4. Plan van aanpak/behandeling: samen stellen we doelen op waaraan we gaan werken tijdens de behandelingen.
  5. Tussen-/eindevaluatie: we evalueren de voortgang tussentijds en stellen de doelen bij als dat nodig is. Aan het einde van het traject evalueren we of de gestelde doelen zijn behaald en of het traject wordt voortgezet of afgerond.
  6. Beëindiging behandel-/adviestraject: zijn de doelen zijn behaald, dan sluiten we de behandeling af. Ontstaan in de toekomst nieuwe hulpvragen, dan is een nieuwe afspraak mogelijk.