Ergotherapeutische ondersteuning bij onderwijs

Voor welke leerlingen kan ergotherapie helpen?
Voor alle kinderen, met en zonder een beperking, is het belangrijk om met plezier naar school te gaan. Schooltaken met een goed gevoel uitvoeren, werkjes maken, knutselen, samenwerken, actief luisteren in de kring, huiswerk maken, spelen op het schoolplein, gymactiviteiten, enzovoort.

Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend, zij hebben moeite met vaardigheden en activiteiten in de klas, op het schoolplein of tijdens de gym. Als de leerkracht dergelijke problemen signaleert bij één of meerdere kinderen in de klas, kan het inschakelen van een kinderergotherapeut waardevol zijn. Daarbij gaat het niet om de educatieve begeleiding, zoals het leren lezen en rekenen, maar om de voorwaarden om dat zo goed mogelijk te kunnen doen.
Kinderergotherapie helpt kinderen succesvol aan het onderwijs te laten deelnemen door onder andere te werken aan het verbeteren van:
  • Werkhouding
  • Concentratie
  • Planmatig werken
  • Fijn motorische en kleutervaardigheden
  • Advies over (aangepast) schoolmeubilair
Klik hier voor meer informatie over kinderergotherapie.

Hoe kan ergotherapie onderwijs ondersteunen?

Observeren en testen in de klas, adviseren aan leerkrachten.

Als ergotherapeuten kunnen wij u als leerkracht ondersteuning bieden met tips naar aanleiding van observaties.  Een voorbeeld hiervan is de afname van de WRITIC.

Klaar om te gaan schrijven in groep 3?
Heb je twijfels over of een oudste kleuter klaar is voor schrijfonderwijs in groep 3? Dan is er de WRITIC screening. De WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool In Context) is een meetinstrument dat vaststelt of kleuters van 5-6 jaar rijp zijn om te leren schrijven in groep 3. Deze test kan zowel individueel als klassikaal worden afgenomen. Na de screening stellen wij een adviesrapport op met toepasbare tips voor in de klas en thuis. De uitkomsten spreken we met de leerkracht en/of ouders. Als blijkt dat een kleuter extra ondersteuning nodig heeft kunnen wij schrijftraining aanbieden.

Voorlichting / workshop voor ouders en leerkrachten
Wij bieden presentaties en workshops op aanvraag.
Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • Fijne motoriek / (fijn)motorische mijlpalen
  • Schrijfvoorwaarden
  • Zintuigelijke prikkelverwerking (SI) en concentratie in de klas
Trainingen voor middelbare scholieren
Wij bieden trainingen aan middelbare scholieren.
Denk aan:
  • Schrijftraining gericht op leesbaar en op tempo schrijven.
  • Training voor het verbeteren van planmatig werken.
Benieuwd wat wij jullie school kunnen bieden?
Neem dan contact met ons op! Samen bekijken we wat wij kunnen bieden passend bij uw hulpvraag en wordt een offerte opgesteld.