Waarvoor kun je bij ons terecht?

Heeft je kind moeite met…… schrijven, concentreren, plannen, persoonlijke verzorging, samen spelen?
Dan ben je bij Ster Ergotherapie aan het juiste adres! Je kunt met je kind voor behandeling, begeleiding en/of advies bij ons terecht in Arnhem, Nijmegen en omgeving.
Wat is kinderergotherapie?
Kinderergotherapie is een erkende specialisatie binnen het vakgebied ergotherapie. Bij kinderergotherapie ligt de nadruk op:
 • het systeem van het kind: zoals ouders, het gezin, familie, vriendjes, onderwijzers en andere personen die betrokken zijn bij het kind.
 • de ontwikkeling en het leren: opvoed- en onderwijskundige kennis en vaardigheden zijn van belang bij de uitoefening van het beroep ergotherapie met kinderen.
Bron: Ergotherapie Nederland, www.ergotherapie.nl
Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten in het dagelijks leven, op school en thuis. Het gaat met name om handelingen binnen het spel, de schoolse vaardigheden en de zelfredzaamheid. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder een bekende of vastgestelde onderliggende oorzaak, maar problemen kunnen ook voorkomen bij kinderen met een lichamelijke beperking, een gedrags- en/of contactstoornis.

De ergotherapeut onderzoekt met welke activiteiten het kind moeite heeft, waarom dit zo is en wat er nodig is om hierin verbetering te brengen. Door middel van behandeling, begeleiding, ondersteuning of advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen kunnen deze problemen verminderd dan wel opgelost worden.
Komt mijn kind in aanmerking voor ergotherapie?
Wij behandelen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Je kunt met je kind bij onze kinderergotherapeuten terecht voor onderzoek, behandeling, voorlichting en advies. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, wijze en tempo. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelfsprekend. Hierdoor kan een kind niet in staat zijn de dingen te doen die het graag wil (of moet) doen.
Kinderen die voor ergotherapie in aanmerking komen, kunnen bijvoorbeeld tegen één of meerdere van onderstaande problemen aan lopen:

 • Moeite hebben met de fijn motorische / schoolse vaardigheden, de oog-hand coördinatie en samenwerking tussen beide handen. Denk aan het uitvoeren van (kleuter)vaardigheden als scheuren, prikken, knippen, vouwen, plakken, knutselen en tekenen. Maar ook schrijfproblemen, zoals moeite met de pengreep, nog schrijven in spiegelbeeld, leesbaar en op tempo schrijven.
 • Problemen ervaren in zelfredzaamheid: moeite hebben met aan- en uitkleden, veters strikken, knopen open en dichtmaken, eten met bestek, douchen en zelf naar de wc gaan.
 • Verwerking van prikkels die binnenkomen door voelen, zien, horen, proeven, ruiken, vanuit de lichaamshouding en evenwicht. Hierdoor kunnen kinderen moeite hebben met zich concentreren, stilzitten, evenwicht bewaren, dubbeltaken, het aansturen van bewegingen, vermoeidheid et cetera.
 • Motorische onrust vertonen zoals altijd in beweging willen zijn, moeite hebben met stilzitten, friemelen met de handen, enzovoorts.
 • Een verkeerde lichaamshouding hebben en/of extra ondersteuning nodig hebben in de zit- en/of lighouding.
 • Moeite hebben met ruimtelijke oriëntatie of visuele waarneming.
 • Aandacht- en concentratieproblemen hebben, snel afgeleid zijn. Plannen van dagelijkse activiteiten, spullen vergeten en kwijtraken en moeite hebben met oplossingen bedenken.
 • Coördinatie- of planningsproblemen hebben, zoals onhandig zijn en vaak ongelukjes hebben.
 • Spelen: nieuwe activiteiten uitproberen, samen spelen enzovoorts.
 • Geen/weinig vertrouwen hebben in het eigen handelen.